no|en

Takk for Enovakonferansen 2017!
Neste års konferanse blir 30.-31. januar 2018.

Enovakonferansen 2018

Enovakonferansen er Norges ledende energi- og klimateknologikonferanse.
Her vil du få oppleve inspirerende presentasjoner, paneldiskusjoner og workshops om innovasjon og fornybar teknologi innen industri, bygg og transport. På Enovakonferansen kan du møte bransjekolleger og utvide ditt nettverk.
Pil

Har gjort Statoil og norske hjem grønnere

​Knut Simon Helland har jobbet for å motivere Statoil-ansatte til å kutte CO2-utslippene sine, mens Terese Troy Prebensen har tatt det grønne skiftet inn i de tusen hjem – og dermed inn i folks bevissthet. Tirsdag fikk de begge Enovaprisen 2017.
Pil

Enovakonferansen 2017 –
minutt for minutt

Her finner du alle foredragene fra konferansen, TV-intervjuer med mer. La deg inspirere!
Pil


Programinformasjon

DAG 1
TIRSDAG 31.JAN
Se dag 2
09:30 - 10:35

Den nye økonomien

Terje Søviknes - Olje- og energiminister
Nils Kristian Nakstad - Administrerende direktør, Enova SF
Kristin Halvorsen - Direktør, CICERO Senter for klimaforskning
10:35 - 11:05

Møteplassen med kaffe

11:05 - 12:15

Sirkulær økonomi

Felix Preston - Senior Research Fellow and Deputy Research Director, Energy, Environment and Resources Department, Chatham House
Morten Nielsen - Chief Operating Officer, SUSTAINIA
Arve Ulriksen - Administrerende direktør, Mo Industripark AS
12:15 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:45

Grønne investeringer

Svein Richard Brandtzæg - Konsernsjef, Norsk Hydro ASA
Per Morten Johansen - Administrerende direktør, Omsorgsbygg Oslo KF
Daniel Skjeldam - Konsernsjef, Hurtigruten ASA
14:45 - 15:15

Møteplassen med kaffe

15:15 - 16:30

Delingsøkonomi

April Rinne - Global Authority on the Sharing Economy
Tommy Staahl Gabrielsen - Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen
Stian Bless - Utviklingsdirektør, Karsten Moholt AS

Programoversikt

DAG 2
ONSDAG 1.FEB
Se dag 1
09:00 - 10:00

Enovas satsing på industri

Enova møter markedet. Vi presenterer våre satsingsområder og muligheter fram mot 2020.

Enovas satsing på bygg, områder og energisystem

Enova møter markedet. Vi presenterer våre satsingsområder og støtteordninger.

Forbrukere og forretningsmodeller mot lavutslippssamfunnet

Forbrukere og endring i forbruksmønsteret spiller en viktig rolle i den nye økonomien. Dette skjer både gjennom teknologisk innovasjon og drives fram av forbrukerne selv. Hvordan kan vi utvikle gode løsninger for fremtidens forbrukere og samfunnet?

Enovas satsing på transport

Enova møter markedet. Vi presenterer våre satsingsområder og muligheter fram mot 2020.
10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:45

Ressurser i kretsløp

Maksimal ressursutnyttelse gjennom hele verdikjeden bidrar til grønn verdiskaping i den nye økonomien. Dette må til for å nå lavutslippssamfunnet.

Mange bedrifter gjør butikk på dette allerede i dag. Hvordan og hvorfor lykkes de? Hvordan får vi flere med?

Samspill gir grønn områdeutvikling

I lavutslippssamfunnet trenger vi grønne områder med godt samspill mellom bygg, energisystem og transportløsninger. Nabobyggets kjølebehov blir din ressurs og reduserer dine kostnader. Energisystemet utnyttes optimalt og reduserer samfunnets felleskostnader.

Vi må samarbeide for å utvikle de gode og helhetlige energi- og klimaløsningene. Hvordan skaper vi gode områdeprosjekter?

Kontinuerlig innovasjon er grunnpilaren i verdiskapingen

Mye av teknologiutviklingen mot lavutslippssamfunnet vil bygges på kjente løsninger, gjennom gradvis forbedring over tid.

For mange aktører, både på enkeltaktør- og bransjenivå, blir veien til mens de går, gjennom inkrementelle innovasjonsprosesser. Hva gjør at de lykkes?
11:45 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:30

Radikal innovasjon skaper grønn verdi

Utviklingen av helt nye teknologier har gjennom historien utløst store samfunnsendringer. Nå står vi foran en ny omstilling, og for å nå lavutslippssamfunnet og legge grunnlaget for grønn verdiskaping trenger vi radikal innovasjon i flere sektorer.

Vi trenger nystartede bedrifter og helt nye løsninger, teknologier og prosesser. Hvordan får vi dette til?

Gode prosesser gir bedre energi- og klimaprosjekter

Vi gjør som vi alltid har gjort. Tradisjonelle måter å gjøre ting på er en barriere for grønn innovasjon.

Hvordan kan vi tenke nytt i planlegging, gjennomføring, og organisering av prosjekter og bidra til realisering av flere gode og innovative energi- og klimaprosjekter?

Ligger framtida lagret i batteriet?

Elektrifisering blir sentralt for overgangen til det fossilfrie samfunnet. Hvilke muligheter åpnes opp ved at stadig nye segmenter tar batteriteknologi i bruk? Hva betyr dette for utvikling av nye og billigere batterier?
14:45 - 15:30

Horisont 2020

Innovasjonsprosjekter i byggebransjen – muligheter for finansiering i Horisont 2020

Foredragsholdere

Flere innledere kommer etter hvert.

Terje Søviknes

Olje- og energiminister

Terje Søviknes ble utnevnt til olje- og energiminister 20. desember 2016. Han er fra i Os i Hordaland, og har vært ordfører i Os kommune siden 1999. Søviknes er også gruppeleder for Fremskrittspartiet i Hordaland fylkesting. Han var 2. nestformann i partiet i perioden 1999–2001. Han er utdannet akvaingeniør fra Bergen ingeniørhøgskole fra 1992. Han studerte også ved NHH i perioden 1992 – 1995.

April Rinne

Global Authority on the Sharing Economy

April Rinne er ekspert på delingsøkonomi og opptatt av en bærekraftig utvikling. Hennes mål er å hjelpe andre til å se hvordan delingsøkonomien kan være med å forme en mer effektiv og bærekraftig fremtid. Hun har vært rådgiver for bedrifter om innovasjonsmodeller, for styrende organer om politiske strategier, og for investorer om portofoliestrategier. I 2011 ble hun valgt som Young Global Leader i World Economic Forum der hun leder WEF`s arbeid med delingsøkonomi. I tillegg sitter hun i flere internasjonale ekspertgrupper og har holdt en rekke foredrag over hele verden. April Rinne har mastergrad i internasjonal finans og business, og en Juris Doctor-grad i jus fra Harvard. Rinne kommer fra Portland i Oregon, jobber internasjonalt, og gleder seg nå til å komme til Trondheim og Norge!

FOREDRAG:

DelingsøkonomiGå til foredrag

Daniel Skjeldam

Konsernsjef, Hurtigruten ASA

Daniel Skjeldam har vært adm. direktør i Hurtigruten ASA siden 2012. Etter endt utdanning som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2001, startet Skjeldam i flyselskapet Norwegian. Han var med på oppstarten av selskapet i 2002, og avsluttet sin karriere der i 2012 etter fem år som kommersiell direktør. Hurtigruten er en av Norges største reiselivsbedrifter og har 14 cruisefartøy som opererer langs norskekysten og på Grønland, Spitsbergen, Island og i Antarktis. Skjeldam har snudd underskudd til overskudd i Hurtigruten, og har i tillegg markert seg som en talsmann for en mer klimavennlig cruisetrafikk. Skjeldam drømmer om en strømdrevet hurtigrute langs norskekysten, og er opptatt av grønne investeringer for at norsk kystfart skal bli grønnest i verden.

Arve Ulriksen

Administrerende direktør, Mo Industripark AS

Arve Ulriksen har vært adm. direktør for Mo Industripark (MIP) siden mars 2014, og har markert seg som visjonær og målrettet i sitt arbeid med å lede MIP inn i en grønnere framtid. MIP har som mål å bli en grønn industripark i verdensklasse, og arbeidet med den sirkulære økonomien er en viktig del av dette. Ulriksen hatt ulike toppstillinger i Elkem, blant annet som verksdirektør ved Elkem Salten. Ulriksen har også hatt lederstillinger innen utvikling og produksjon i selskaper som Elkem og Laerdal Medical. Han har også hatt og innehar flere sentrale tillitsverv. I dag er han bl.a. styreleder i NHO Nordland og medlem i representantskapet i NHO, styreleder i Rana Utviklingsselskap AS og Arctic Circle Data Center AS, Styremedlem i ENWA AS og medlem i energirådet i Nordland. Ulriksen er også tilknyttet Nord Universitet ved Senteret for Industriell forretningsutvikling som universitetslektor. Ulriksen er utdannet sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet.

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør, Enova SF

Nils Kristian Nakstad har vært administrerende direktør i Enova fra mai 2008. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, Maskin. Nakstad har erfaringsbakgrunn som forsker og forskningsleder i SINTEF og prosjektleder i Hydro. Han har vært administrerende direktør for Trondhjem Preservering AS og ReVolt Technology AS.

Svein Richard Brandtzæg

Konsernsjef, Norsk Hydro ASA

Svein Richard Brandtzæg er konsernsjef i Norsk Hydro ASA og styreleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har i hele sin yrkeskarriere arbeidet i norsk industri og har ledet Hydro siden 2009. Han har en bred internasjonal kontaktflate, og er styremedlem i The International Council for Metal and Mining (ICMM). Han er medlem i The European Round Table of Industrialists (ERT), og sitter i styringskomiteen for The Bilderberg Meetings. Med sine perspektiver på industriutvikling, innovasjon, og behovet for kunnskap for en bedre verden, vil Brandtzæg snakke om hvordan vi kan skape det lavutslippssamfunnet verden trenger, og hvordan norsk industri kan møte nye markeder og bli en del av den nye økonomien. Brandtzæg har doktorgrad i kjemi fra NTNU og er bedriftsøkonom fra BI.

Kristin Halvorsen

Direktør, CICERO Senter for klimaforskning

Kristin Halvorsen var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 – 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren. Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets Finanskomite, Kontroll- og konstitusjonskomite og Utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005. I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Halvorsen har gitt ut to bøker: Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene og Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik.

Per Morten Johansen

Administrerende direktør, Omsorgsbygg Oslo KF

Per Morten Johansen har vært adm. direktør for Omsorgsbygg siden 2008. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Oslo kommune, blant annet var han prosjektdirektør for den storstilte barnehageutbyggingen knyttet til lov om rett til barnehageplass. Per Morten har også hatt ulike styreverv, blant annet hos søsterforetaket Kultur og Idrettsbygg Oslo KF. Han er også stadig mer etterspurt foredragsholder knyttet til alt foretaket gjør innen miljøarbeidet, blant annet med utslippsfrie byggeplasser. Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt eiendomsforetak i Oslo kommune, med hovedmål om å være ledende innen utvikling, bygging, drift og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Dette krever en offensiv og innovativ tilnærming, et utstrakt samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, samt samarbeid med innovative leverandører.

Tommy Staahl Gabrielsen

Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Tommy Staahl Gabrielsen er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og daglig leder av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har hatt mange forskningsopphold ved ledende universiteter i USA og Europa. I perioden 2007-2010 var han sjeføkonom i Konkurransetilsynet. Han har vært medlem av flere offentlige utvalg og leder for tiden det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget som skal levere sin rapport 6 februar 2017. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale økonomitidsskrifter innenfor sitt spesialområde konkurranseøkonomi, har bistått nasjonale og internasjonale myndigheter og private bedrifter i konkurransesaker og har opptrådt som ekspertvitne i en lang rekker saker for domstolene.

FOREDRAG:

DelingsøkonomiGå til foredrag

Felix Preston

Senior Research Fellow and Deputy Research Director, Energy, Environment and Resources Department, Chatham House

Felix Preston er postdoktor og assisterende forskningsdirektør i seksjon for energi, miljø og ressurser ved Chatham House, en tenketank lokalisert i London rangert som en av de beste i verden. Preston har forsket på flere temaer knyttet til sirkulær økonomi, og han har også utgitt flere publikasjoner om overgang til lavkarbonsamfunnet, grønn innovasjon, ressursforvaltning og scenarioanalyser. Preston er ekspert på Kinas satsing på bærekraft, og han er medforfatter i FN`s Global Environment Outlook rapport. Preston er utdannet ved Imperial College London og University of Sussex.

Stian Bless

Utviklingsdirektør, Karsten Moholt AS

Stian Bless er utdannet skipsteknisk ingeniør ved Sjøkrigsskolen og har operativ erfaring som maskinsjef. Bless har i det private næringsliv ledet prosjekter og operative avdelinger, og er i dag ansvarlig for innovasjon og utvikling i Karsten Moholt AS. Han er opptatt av de mulighetene som ligger i teknologi og jobber blant annet med utvikling av modeller for prediktivt vedlikehold, 3D printing, 3D scanning og har tatt tak i mulighetene innen delingsøkonomien med initiativet Maskindeling.no. Mulighetene innen digitalisering og delingsøkonomi er viktig for konkurranseevnen for Norge i fremtiden, spesielt for små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser. Maskindeling er vårt bidrag.

FOREDRAG:

DelingsøkonomiGå til foredrag

Morten Nielsen

Chief Operating Officer, SUSTAINIA

Morten Nielsen har vært Chief Operating Officer i SUSTAINIA siden 2015. Han har mer enn 20 års erfaring fra store internasjonale konsern som Carlsberg og Unilever. Sammen med resten av teamet i SUSTAINIA jobber han for å omsette FNs bærekraftmål til lokale forretningsmuligheter. I partnerskap med DNV GL og UN Global Compact jobber SUSTAINIA aktivt med å bygge verdens største innovasjonsplattform. Dette med utgangspunkt i seks år med forberedelser fra SUSTAINIA, som har kartlagt tusenvis av bærekraftige løsninger, og der 15 globale utfordringer er vendt til 45 globale muligheter. Dette er publisert i Sustainia100, the Cities100 publikasjonen og i the Global Opportunity Report. En ny digital plattform for SUSTAINIA lanseres i 2017 og her vil man kunne lese mer om internasjonale bærekraftige forretningsmuligheter, finne partnere, og bli inspirert til å tenke nytt om sine forretningsmodeller.

Foredragsholdere dag 2:

Geir Henning Wintervoll

Administrerende direktør, Finnfjord AS

Hilde Haugen Kallevig

Vice President External Communication, SAPA AS

Anne Jordal

Leder for Lokale Energiløsninger,
BKK Energitjenester AS

Ari Kestin

Administrerende direktør, Nimber

Susanne Rothstein

Direktør for samfunnsansvar,
SAPA AS

Terese Troy Prebensen

Daglig leder marked, Fredrikstad Energi AS

Helge Såtendal

Principal Consultant Supply chain management Marine operations, Statoil

Ingar Norvik

Prosjektleder Posten Torgård, Posten Norge

Andreas Gillund

Daglig leder, Greve Biogass

Joachim Ofstad Ness

Teknisk sjef ved FosenNamsos Sjø AS

Andreas Stokke

Seniorrådgiver, Statkraft

Brent Perry

Administrerende direktør i PBES

Tor Anders Elvegård

Direktør, Nordlaks

Frode Aardal

Avdelingsleder Smartbygg & Samhandling, Atea

Ida Fines

Miljøleder, HENT AS

Svein Kleven

Senior Vice President Engineering, Technology & Quality, Rolls-Royce Marine AS

Michel Eid

Sales Manager, CealTech AS

Marit Sollien

Prosjektleder, Sør Trøndelag Fylkeskommune

Arnt Inge Sætern

Kundedirektør, Trønderenergi

Morten Mellerud

Administrerende direktør, WindPartner AS

Øyvind Christensen

Eiendomsinvestor, Login Eiendom AS

Miriam Schei

Kommuneadvokat MNA, Sandefjord kommune

Alfred Stensønes

Inspektør Elektro & Automasjon, Color Line Marine AS

Erlend Kvalsvik

Project Coordinator, Farstad Shipping ASA

Jan Paul Bjørkøy

Administrerende direktør, Kiwi

Nere G Skomedal

Naval Architect and Co-Founder, ESNA AS

Media

Enovakonferansen tilbyr interessante saker og dybdekunnskap for journalister som er interessert i klimavennlige løsninger. Vi har gode arbeidsforhold for journalister under konferansen.
Espen Sletvold
Kontaktinformasjon for pressen:

Daniel Milford Flathagen - Kommunikasjonsrådgiver
mobil: 911 73 700
Daniel.Milford.Flathagen@enova.no

Enovaprisen 2017

Enovaprisen skal deles ut også i 2017. Nomineringen til årets pris er nå over, men det kommer nye muligheter til å nominere neste år.

Kriterier for nominasjon

Prisene deles ut til de som over tid:

1
Har arbeidet for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp
2
Har vært pådrivere innenfor sin bransje og der vært med på å utvikle eller igangsette energi- og klimaprosjekt
3
Har vært til inspirasjon, delt kunnskap med sine omgivelser og bidratt til livskraftig forandring