Ferden mot lavutslippssamfunnet krever
livskraftig forandring. Hva blir det neste steget?

Enovakonferansen 2016 er over.
Neste års konferanse arrangeres
31.1. – 1.2.2017.

Enovakonferansen –
minutt for minutt

Skulle du ønske du deltok på Enovakonferansen? Var du til stede, men skulle gjerne sett et av de gode foredragene på nytt? Eller mestret du ikke kunststykket å være i to parallelle sesjoner samtidig? Her finner du foredragene fra konferansen, tv-klipp og mye annet snacks. La deg inspirere!
Pil

Glimt fra årets konferanse

26. og 27. januar var 800 deltakere samlet til den femte utgaven av Enovakonferansen i Trondheim. For første gang ble konferansen åpnet av en statsminister. Erna Solberg satte rammen for dagen med å løfte fram grønn verdiskaping som helt nødvendig for velferdssamfunnet.
Pil

Erna Solberg åpner Enovakonferansen

Statsminister Erna Solberg gjester Enovakonferansen i Trondheim.
Pil

Olje- og energiminister Tord Lien taler 27. januar

Før de parallelle sesjonene på Dag 2 vil Tord Lien tale til Enovakonferansen kl 08.30.
Pil

En ny generasjon ledere – i plenum på Dag 2

Vi har invitert fire unge, dyktige ledere fra ulike deler av næringslivet til å diskutere fremtidens løsninger for å nå lavutslippssamfunnet. Hvordan skal vi få fart på teknologiutviklingen, og hvem går i front? Hva tenker de om sine egne liv i 2050? Dette og mer til vil de diskutere under ledelse av Ruth Astrid Sæther.
Pil

Foto: Tom Haga

Arne Hjeltnes leder Enovakonferansen

Tre av de triveligste gutta Norge har å by på vil sette sitt preg på årets Enovakonferanse. Arne Hjeltnes er konferansier, og Heine Totland og Gisle Børge Styve vil bidra til energisk stemning. I tillegg får du høre flere unge og lovende artister.
Pil

Gå ikke glipp av bonusarrangementene

Live-podkast, kundesamlinger og innlegg om mulighetene i Horisont 2020. Under Enovakonferansen mangler det ikke på faglige og spennende tilbud også på utsiden av det oppsatte konferanseprogrammet.
Pil

Velkommen til
Enovakonferansen 2016

Enovakonferansen Det Grønne Gullet er næringslivets viktigste møteplass for nye energi- og klimaløsninger. Statsminister Erna Solberg kommer. Kommer du?
Pil

Framsyn

Norge trenger å omstille seg på veien mot lavutslippssamfunnet. Innenfor ulike områder må det gjennomføres tiltak for å få ned utslippene av klimagasser. Dersom vi hever blikket og ser fram mot år 2050, hva er de viktigste grepene Norge kan ta for å klare denne oppgaven? I spalten Framsyn vil vi intervjue markante nordmenn om hva de mener vi bør gjøre de neste tiårene
Pil

Vorspiel på Rockheim
25.1. kl 20:00

Enovakonferansen skal være en møteplass for deltakerne, og som et ekstra tilbud til de som er på plass i Trondheim kvelden før, arrangerer Enova et vorspiel på Rockheim.
Pil

Du kan nominere til Enovaprisen

Enovaprisen skal deles ut også i 2016. Nytt av året er at du kan nominere den personen du mener bør få prisen.
Pil

Programoversikt

DAG 1
TIRSDAG 26.JAN
Se dag 2
Last ned
09:30 - 10:30

Mer kraft til lavutslippssamfunnet

Erna Solberg - Statsminister
Nils Kristian Nakstad - Adm. direktør, Enova SF
10:30 - 11:00

Pause

11:00 - 12:30

Mer kraft til lavutslippssamfunnet – fortsetter

Guri Bang - Forskningsleder, Cicero
Rosa M. Garcia Pineiro - Vice President Sustainability, Alcoa
Peter Hinssen - IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group
12:30 - 13:45

Lunsj

13:45 - 15:30

Grønn teknologi og innovasjon for fremtiden

Mats Andersson - Markedsdirektør, Lefdal Mine Datacenter
Jan Fredrik Meling - Adm. direktør, Eidesvik Offshore ASA
Kjersti Kleven - Styreleder, Kleven Maritime AS
Rolf Thorsen - Adm. direktør, Oslo S Utvikling AS Styreleder i Norwegian Green Building Council
15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

Hvordan utnytte det grønne gullet

Hilde Merete Aasheim - Konserndirektør Primærmetall, Norsk Hydro ASA Styreleder Norsk Industri
Connie Hedegaard - Tidligere EU-kommissær, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft
19:00 - 22:30

Middag og underholdning

Programoversikt

DAG 2
ONSDAG 27.JAN
Se dag 1
Last ned
08:30 - 09:00

Tord Lien vil tale i plenum

09:00 - 10:20

Innovasjon i industrien – for Norge og verden

Norge som internasjonalt arnested for ny teknologi

Grønne bygg og systemer i samspill

Fra enkeltbygget til systemfokus.

Slik setter vi fart på grønn transport

Den fossilfrie kyststripa. Hvordan kommer vi dit?

10:20 - 10:50

Pause

10:25 - Åpen pressekonferanse i møterom Luna 1: Enovas nye utlysinger for hurtigladere til elbil.
10:50 - 12:15

Innovasjon i industrien – for Norge og verden

Et grønt industriskifte – hva innebærer det?

Grønne bygg og systemer i samspill

Grønne bygg - hvem tar regninga?

Grønne bygg og systemer i samspill

Energifokus kan gi 1 milliard sparte kommunekroner. Hvordan?

Slik setter vi fart på grønn transport

Samspill og synergier gir ny verdiskaping

12:15 - 13:30

Lunsj

Kl 12:45 – 13:15 Liveinnspilling av Sysla Grønns ukentlige podkast om fornybar energi!
Living Room 4
13:30 - 14:30

Innovasjon i industrien – for Norge og verden

Grønne globale muligheter med norsk kompetanse

Grønne bygg og systemer i samspill

Gode prosesser gir energismarte bygg

Grønne bygg og systemer i samspill

Hvorfor og hvordan velger vi energismarte løsninger i våre hjem?

Slik setter vi fart på grønn transport

Virkemidler for grønn transport – hvordan realisere ditt prosjekt?

14:30 - 14:45

Pause

14:45 - 16:00

Vi inviterer til avslutning i plenum på Dag 2

Vi inviterer til et interessant møte med noen av dagens unge dyktige ledere som skal bidra til utvikling og verdiskaping for Norge i de neste tiårene.
16:15 - 17:00

Horisont 2020 – muligheter for norske aktører

Innlegg ved Tor Ivar Eikaas og Mari Lyseid Authen, Forskningsrådet
samt eksempler fra Omsorgsbygg, Oslo kommune.
Skjer i Living Room 4

Foredragsholdere

Foredragsholdere dag 1:

Erna Solberg

Statsminister

Rosa M. Garcia Pineiro

Vice President Sustainability, Alcoa

Rosa Garcia was named Alcoa Sustainability Vice-President in August 2015. More recently, she served as Alcoa Europe Sustainability Director and Country Manager Alcoa Spain and before as Director of Regional Affairs in Europe. Rosa is a member of the Alcoa Women’s Network (AWN) Global Steering Team and in addition, heading the Alcoa’s Women’s Network for Europe. She also serves in the Alcoa Foundation Board of Directors. Rosa was named “2014 Woman worth watching” by The U.S. publication "Diversity Journal" in 2013.

She is holder of a master’s degree in Industrial Engineering from University of Vigo (Spain), a master’s degree in Environmental Engineering from Escuela de Organización Industrial of Madrid (Spain) and an Executive MBA of the University of Geneva (Switzerland). She is currently studying a master’s degree in Commodity Trading.

Peter Hinssen

IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group

Peter Hinssen er en av Europas fremste eksperter på teknologiens innvirkning på vårt samfunn. Hans ekspertise på forbrukere, og hvordan de adopterer ny teknologi, kommer godt til uttrykk i et levende og inspirerende foredrag. Hinssen holder foredrag og workshops over hele verden, og foreleser ved flere ledende handelshøyskoler som London Business School (UK) og Antwerp Management School (Belgia). Hinssen har vært med å stifte Across Group og han er styreleder i Across Technology. Han er forfatter av bøkene "The New Normal" og The Network Always Wins", om hvordan markeder som blir til nettverk forandrer de tradisjonelle forretningsmodellene. Noen forretningsmodeller simpelthen forsvinner. Hvordan kan bedrifter fornye seg og igjen bli relevante?

Jan Fredrik Meling

Adm. direktør, Eidesvik Offshore ASA

Jan Fredrik Meling har lang internasjonal erfaring innenfor både shipping, offshore og industri. Meling var finanssjef og senere administrerende direktør i Stolt Nielsen Seaway i perioden 1988-1994 (nå Subsea7). Fra 1995-2004 var han ansatt i ulike stillinger i Hydro Aluminium med kontor og bosted i Sveits det meste av tiden. I denne perioden hadde han ansvaret for en rekke datterselskaper i Norsk Hydro. Fra 2004-2005 var Meling adm. direktør i Biomar AS i Danmark, før han startet som adm. direktør i Eidesvik Offshore ASA 1. september 2005. Meling har flere styreverv, han er blant annet styreleder i Hordaland Maritime Miljøselskap, CGG Eidesvik Ship Management AS, og styremedlem i Nordisk Skipsrederforening. Meling er utdannet siviløkonom fra BI.

Connie Hedegaard

Tidligere EU-kommissær, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Connie Hedegaard er tidligere dansk miljøminister og klima- og energiminister, og var i 2010-2014 EUs klimakommissær. Hun sitter i dag i den norske Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Hun er leder for bæredyktighetsfondet KR Foundation samt for den grønne tenketanken CONCITO. Hun er også leder for OECDs bæredyktighetsgruppe. Connie Hedegaard har bakgrund som journalist ved DR samt ved en rekke danske dagblad. Hedegaard var medlem av Folketinget for Det konservative folkeparti i perioden 1984-1990 og i 2005-2009. Hun er utdannet i historie og litteraturvitenskap fra Københavns Universitet.

Kjersti Kleven

Styreleder, Kleven Maritime AS

Kjersti Kleven er medeier og styreleder i skipsbyggings-konsernet KLEVEN, med to skipsverft på Sunnmøre. KLEVEN har 700 ansatte og leverer 6-9 skip i året. Konsernet har 15 skip i ordre; fra offshore serviceskip, til fiskeri og havbruk, via fartøy til mineralindustri og kabellegging på havbunnen. Kjersti Kleven har engasjert seg i norsk industripolitikk generelt og maritim bransje sine rammevilkår spesielt. Kleven er styreleder i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, som det siste året har hatt et tett samarbeid med Enova om nye virkemidler for utvikling av miljøteknologi innen sjøtransport.

Hilde Merete Aasheim

Konserndirektør Primærmetall, Norsk Hydro ASA
Styreleder Norsk Industri

Hilde Merete Aasheim startet sin lange industrikarriere i Elkem i 1986. Aasheim er styreleder i Norsk Industri og nestleder i Qatalums styre. Aasheim startet i Hydro i 2005 som konserndirektør for Ledelse og kultur. I januar 2007 gikk Aasheim ut av Hydros konsernledelse for å lede planleggingen av integrasjonen mellom selskapets olje- og gassaktiviteter og Statoil. I oktober 2007 ble hun konserndirektør for Stabsfunksjoner og konserntjenester i StatoilHydro. Før Hydros re-organisering av forretningsområder i 2009, var hun fungerende konserndirektør for forretningsområdet Aluminium metall fra november 2008. Aasheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og er i tillegg statsautorisert revisor. Hun har også jobbet ved Arthur Andersen & Co.

Mats Andersson

Markedsdirektør, Lefdal Mine Datacenter

Mats Andersson er markedsansvarlig for Lefdal Mine Datacenter. Han har de siste fire årene jobbet med å løfte et globalt datasenter-produkt som skal være med å bane vei for en ny norsk grønn eksport industri. Han jobber tett med globale IT-aktører for å forme fremtidens datasenter tjenester, samtidig som han gjennom politiske prosesser og samordning av bransjekrefter er dypt engasjert i å tilrettelegge Norge som datasenter lokasjon. Andersson har lang erfaring innen internasjonal markedsføring i ulike typer industrier. Han har vært med i flere internasjonale start-ups og han har et dypt engasjement innenfor ny teknologi og grønne løsninger. Andersson er utdannet Sivilmarkedsfører.

Guri Bang

Forskningsleder, Cicero

Guri Bang har bred erfaring som forsker på internasjonal klimapolitikk, USAs klimapolitikk, og de internasjonale klimaforhandlingene. Hennes forskning er rettet mot å forstå energi- og klimapolitikk, spesielt hvilke drivkrefter og barrierer som er involvert i energiomstillingsprosesser. Hun er for tiden involvert i FME-senteret CICEP (Senter for internasjonal klima- og energipolitikk) hvor hun leder forskningen på klimapolitikkutvikling hos nøkkelaktører som USA, Kina, India, EU, Brasil, Japan og Russland. Hun er også med i redaksjons-styret til tidsskriftet Climate Policy, og medlem i Arbeiderpartiets klimapanel. Bang er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning.

Rolf Thorsen

Adm. direktør, Oslo S Utvikling AS
Styreleder i Norwegian Green Building Council

Rolf Thorsen leder utviklingen av ca. 350 000 kvm av totalt ca. 900 000 kvm nærings- og boligarealer innenfor Bjørvika reguleringen. Bjørvika er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene Norge noensinne har hatt. Thorsen jobber for at Bjørvika skal bli en levende bydel og et attraktivt område for innovasjon, arkitektur og kultur. Thorsen er utdannet byggingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole. Han er en anerkjent leder i bransjen og har hatt en spennende og fremgangsrik karriere innen bygg og eiendomsutvikling også før sin rolle i OSU. Han har blant annet som adm. direktør og styremedlem i NCC Property Development AS spilt en viktig rolle i utvikling, bygging og salg av mange næringseiendommer i Norge og i flere prosjekter i utlandet.

Nils Kristian Nakstad

Adm. direktør, Enova SF
Foredragsholdere dag 2:

Tord Lien

Olje- og energiminister

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i SINTEF

Alexandra Bech Gjørv er ny konsernsjef i SINTEF fra 2. januar 2016. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA. Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi med ansvar for satsinger innen vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen, karbonfangst og venturevirksomhet. I Hydro var hun også konserndirektør for HR, HMS og klima. Fra 2010 var hun partner i Advokatfirmaet Hjort DA, med ekspertise innen granskinger, krisehåndtering og virksomhetsstyring. I 2011-2012 ledet hun 22. juli-kommisjonen. Hun har også vært innleid som daglig leder for Sarepta Energi.

Per Knudsen

Fabrikksjef, Yara Porsgrunn

Bergny Irene Dahl

Spesialrådgiver miljøteknologiordningen,
Innovasjon Norge

Audun Rosland

Avdelingsdirektør i klimaavdelingen, Miljødirektoratet

Lars Strøm Prestvik

Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS

Knut Helge Vestre

CEO, Coldwater Prawns of Norway AS

Siri Espedal Kindem

Produksjonsdirektør for Åsgard, Statoil

Tommy Thovsland

Utviklingsdirektør, R8 Property

Inge Rune Kallevåg

Fleet Manager PSV, Eidesvik AS

Anders Moseid

Project Manager Newbuilding, Grieg Star Bulk

Gisle L Johansen

Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling, Borregaard ASA

Ida Bryn

Avdelingsleder/Dr.ing., Erichsen & Horgen AS

Per F. Jørgensen

Senior rådgiver energi & miljø, Asplan Viak AS

Harald Blytt

Leder for byggteknisk avdeling, Bergen Kommune

Arne Jakobsen

Founder and CEO, NorthSea Container Line

Arvid E. Skjervik

Prosjekt- og utviklingssjef, SiT Bolig

Hans Joachim Motzfeldt

Senior Advisor & Samfunnskontakt,
ROCKWOOL NORWAY

Henrik Lindgaard

Energirådgiver, Trondheim eiendom

Torbjørn Johannson

Medeier i NorgesGruppen og styreformann i ASKO

Torbjørn Johannson var frem til 2014 adm. direktør i ASKO og konserndirektør i NorgesGruppen. Han er i dag medeier i NorgesGruppen via holdingselskapet Joh. Johannson AS og styreformann i ASKO. Johannson er medlem av Klimarådet til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. ASKO er Norges største engrosvirksomhet med en omsetning på 53 milliarder kroner og har 3 000 ansatte. En av ASKOs ambisjoner er «Bærekraftig – klimanøytral». For å nå visjonen bygger ASKO vindturbiner og solceller med mål om å dekke eget energibehov fra fornybare energikilder. ASKO er ledende i å ta fornybare drivstoff i bruk, og har som mål at ca 50 % av bilflåten skal gå på fornybart drivstoff i 2016.

Tommy Johnsen

Daglig leder, Næringslivets NOx-fond

Odd Moen

Salgsdirektør, Siemens Marine & Shipbuilding

Even Husby

Project manager, environment, Bergen Havn / Port of Bergen

Bengt Östling

Vice VD, Chef Kraft, Värme & kyla, VD Falu Kraft AB

Ivar Koteng

Daglig leder, Koteng Eiendom AS

Sigurd Falch

Programkoordinator, MAROFF, Norges forskningsråd

Øyvind Meyer Kristiansen

Prosjektleder, Höegh Eiendom

Helge Brattebø

Professor, NTNU

Scott Yarrow

Vice President Sustainability, Nickel Department, Glencore Int’l AG

Jan Haugen Ihle

Country Manager Charge & Drive – Norway,
Fortum

Åsne Lund Godbolt

PhD, Forsker, SINTEF Byggforsk

Media

Enovakonferansen tilbyr interessante saker og dybdekunnskap for journalister som er interessert i klimavennlige løsninger. Vi har gode arbeidsforhold for journalister under konferansen.
Espen Sletvold
Kontaktinformasjon for Pressen:

Espen Sletvold - Kommunikasjonsrådgiver
mobil: 97 12 81 88
espen.sletvold@enova.no

Påmelding

PRIS
Konferanseavgift 4.000,-
HOTELL
Enkeltrom1.040,-
Dobbeltrom1.245,-
Clarion Hotel & Congress Trondheim

HOTELL

Clarion Hotel & Congress Trondheim
icon_arrow2 Created with Sketch.

STED

Vorspiel på Rockheim
MAN 25. JAN | KL. 20.00

Konferanse dag 1
TIR 26. JAN | KL. 09.30 - 17.00
Middag / Kveldsprogram
TIR 26. JAN | KL. 19.00 - 22.30

Konferanse dag 2
ONS 27. JAN | KL. 09.00 - 16.00
Kontaktinformasjon for påmelding:

Torill Schjetne - Prosjektleder
torill.schjetne@enova.no

Enovaprisen 2016

Enovaprisen skal deles ut også i 2016. Nytt av året er at du kan nominere den personen du mener bør få prisen.

Kriterier for nominasjon

Prisene deles ut til de som over tid:

1
Har arbeidet for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp
2
Har vært pådrivere innenfor sin bransje og der vært med på å utvikle eller igangsette energi- og klimaprosjekt
3
Har vært til inspirasjon, delt kunnskap med sine omgivelser og bidratt til livskraftig forandring

Nominer her!

Din info


Den nominerte


Fyll inn hvorfor denne personen fortjener prisen (Maks 1500 tegn)