Velkommen til
Enovakonferansen 2017

Velkommen til
Enovakonferansen 2017

Enovakonferansen Det Grønne Gullet er næringslivets viktigste møteplass for nye energi- og klimaløsninger. 31. januar til 1. februar 2017 er det duket for ny konferanse i Trondheim.
Pil

Enovakonferansen –
minutt for minutt

Skulle du ønske du deltok på Enovakonferansen? Var du til stede, men skulle gjerne sett et av de gode foredragene på nytt? Eller mestret du ikke kunststykket å være i to parallelle sesjoner samtidig? Her finner du foredragene fra konferansen, tv-klipp og mye annet snacks. La deg inspirere!
Pil

Glimt fra fjorårets konferanse

Enovakonferansen Det Grønne Gullet er næringslivets viktigste møteplass for nye energi- og klimaløsninger.
31. januar til 1. februar 2017 er det duket for ny konferanse i Trondheim.
Her er glimt fra fjorårets møteplass;
Pil

Du kan nominere til Enovaprisen

Enovaprisen skal deles ut også i 2017. Også i år kan du nominere den personen du mener bør få prisen.
Pil

Programoversikt

Det jobbes for tiden med å sette program og foredragsholdere for Det grønne gullet 2017.
Velkommen tilbake for mer informasjon senere!

Foredragsholdere

Det jobbes for tiden med å sette program og foredragsholdere for Det grønne gullet 2017.
Velkommen tilbake for mer informasjon senere!

Media

Enovakonferansen tilbyr interessante saker og dybdekunnskap for journalister som er interessert i klimavennlige løsninger. Vi har gode arbeidsforhold for journalister under konferansen.
Espen Sletvold
Kontaktinformasjon for Pressen:

Espen Sletvold - Kommunikasjonsrådgiver
mobil: 97 12 81 88
espen.sletvold@enova.no

Enovaprisen 2017

Enovaprisen skal deles ut også i 2017. Også i år kan du nominere den personen du mener bør få prisen.

Kriterier for nominasjon

Prisene deles ut til de som over tid:

1
Har arbeidet for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp
2
Har vært pådrivere innenfor sin bransje og der vært med på å utvikle eller igangsette energi- og klimaprosjekt
3
Har vært til inspirasjon, delt kunnskap med sine omgivelser og bidratt til livskraftig forandring

Nominer her!

Din info


Den nominerte


Fyll inn hvorfor denne personen fortjener prisen (Maks 1500 tegn)