Enovakonferansen 2018

Enovakonferansen er Norges ledende energi- og klimateknologikonferanse.
Her vil du få oppleve inspirerende presentasjoner, paneldiskusjoner og workshops om innovasjon og fornybar teknologi innen industri, bygg og transport. På Enovakonferansen kan du møte bransjekolleger og utvide ditt nettverk.